Artus Consulting

Artus Consulting

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo w obszarze: dotacje unijne, Gospodarka o obiegu zamkniętym, ślad węglowy

Profesjonalizm

Do każdego zadnia podchodzimy z maksymalnym zaangażowaniem, bez względu na wartość projektu

Uczciwość

Nie podejmujemy się zlecenia, jeżeli nie widzimy szansy na uzyskanie dofinansowania

Terminowość

Nad realizacją projektu działamy wg opracowanej przez nas metody pracy. 100% projektów zakończyliśmy w wyznaczonym terminie

Skuteczność

Ponad 87% projektów otrzymało dofinansowanie

Poznaj nas!

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy firmą doradczą, specjalizującą się w pomocy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu bezzwrotnego finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz wsparciu transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki cyrkularnej. Oprócz samych wniosków, przygotowujemy również dodatkowe dokumenty aplikacyjne, takie jak: studium wykonalności, biznes plan, model biznesowy internacjonalizacji, itp. Świadczymy usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia i wdrożenia audytu GOZ oraz wyznaczania śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

 
Fundusze europejskie Białystok
lat
Doświadczenia
+
Zrealizowane projekty
mln
PLN uzyskanej dotacji
h
Szkoleń i doradztwa

Artur Żochowski

Właściciel firmy Artus Consulting

Założyciel Artus Consulting. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w obszarze budowy struktur handlu detalicznego, hurtowego oraz marketingu. Absolwent WSA oraz Politechniki Białostockiej. Ukończył liczne szkolenia i kursy, m.in. roczne szkolenie menedżerskie organizowane przez ICAN Istitute. Przez trzy lata pełniąc funkcję Wiceprezesa – Członka Zarządu, zarządzał przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 400 osób. Zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie z zakresu procesów biznesowych, rozwoju oprogramowania i wdrożeniach systemów klasy ERP. Opracowywał i wdrażał projekty dotyczące kompleksowej reorganizacji dużych przedsiębiorstw, re-brandingu marki, itp.
Od roku 2015 prowadzi własną firmę doradczą. W latach 2019-2023 roku pełnił dodatkowo funkcję dyrektora Centrum Badawczo Rozwojowego. Odpowiadał za zarządzanie Instytucją oraz nadzór nad realizacją powierzonych badań. W okresie ostatnich 7 lat przeprowadził ponad 100 usług szkoleniowych oraz doradczych, skierowanych głównie do kadry menadżerskiej (około 3000 godzin szkoleniowych i doradczych) z zakresu m.in.: zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju kompetencji miękkich, budowy struktur franczyzowych, ochrony środowiska, polityki personalnej, marketingu, itp.

 

Firmę tworzy zespół doświadczonych pracowników:

Przygotujemy plan rozwoju Twojego przedsiębiorstwa w oparciu o fundusze unijne.

analityków finansowych (przygotowanie analiz finansowych)

specjalistów ds. dotacji (przygotowanie wniosków o dotację, biznes planów, studiów wykonalności, modeli biznesowych, itp. dokumentów)

audytorów w obszarze GOZ, obliczenia śladu węglowego

specjalistów ds. rozliczeń dotacji (nadzór nad projektem i jego prawidłowym rozliczeniem)

doradców ds. dotacji (obsługa klienta, dobór projektów)

Konrad Nowakowski

Ekspert – Gospodarka o obiegu zamkniętym, ślad węglowy

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizująca zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszająca podmioty z różnych branż, aktywnie współpracująca z władzą rządową i samorządową. Ekspert wielu gremiów m.in. CLIMATE LEADERSHIP powered by UN Environment oraz zespołu ds. oceny koncepcji projektowych złożonych w ramach naboru „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” przy Ministrze Klimatu i Środowiska,  Polish Circular Hotspot oraz licznych komisji konkursowych m.in. Teraz Polska, Pakstar, Silesia Expo. Aktywny działacz gremiów doradczych, Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych przy Ministerstwach. Autor wielu publikacji, wdrożeń i patentów w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, ekoprojektowania oraz systemów pakowania. Ekspert ukierunkowany na ułatwienie działalności przedsiębiorcom w obszarach związanych z ochroną środowiska.

Rekomendacje

Sprawdź co sądzą o współpracy z nami nasi klienci.

Kliknij w logo firmy , żeby zobaczyć rekomendacje.

Prezes Zarządu Dariusz Pietrzyk

Polecamy usługi Artus Consulting wszystkim firmom planującym skorzystanie z funduszy unijnych.

Właściciel Cezary Czarnowski

Z przyjemnością rekomendujemy usługi firmy mając przekonanie, że poradzi sobie z obsługą innych zainteresowanych kontrahentów.

Dyrektor Zarządzający Michał Hajduk

Jesteśmy przekonani, że współpraca z tak solidną i profesjonalną firmą gwarantuje osiągnięcie sukcesów w zaplanowanych projektach.

Prezes Zarządu Kazimierz Chojnowski

Rekomenduję firmę Artus Consulting jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowej obsług w zakresie pozyskania finansowania w ramach funduszy unijnych.

Właściciel Piotr Makowski

Szczerze polecam współpracę z firmą Artus Consulting.

SPiN-1.jpg

Dyrektor Sławomir Łukjaniuk

Z przyjemnością polecamy firmę Artus Consulting, jako godnego partnera w projektach unijnych.

Właściciel Michał Jurczuk

Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do stwierdzenia, że firma Artus Consulting doskonale poradzi sobie z obsługą innych zainteresowanych kontrahentów.

Prezes Zarządu Adam Chmielewski

Podczas współpracy z firmą Artus Consulting mogliśmy się przekonać, że pracownicy firmy to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

ema.png

Właściciel Paweł Wysocki

Rekomenduję firmę Artus Consulting, jako wiarygodną, solidną i w pełni przygotowaną do realizacji unijnych projektów.

Prezes Zarządu Adam Zdanowicz

Z satysfakcją potwierdzamy profesjonalizm i zaangażowanie firmy Artus Consulting w realizację powierzonych usług.

Prezes Zarządu Bartłomiej Sirocki

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązanej współpracy – szczerze polecamy usługi firmy Artus Consulting.